Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Sledujte nás

Vyhľadať

o nas we care centrum

O nás

We Care Centrum – Aby sa rodičia stali najväčšími odborníkmi pre svoje dieťa

Staráme sa, lebo nám záleží na spokojných bábätkách a ich rodičoch. 

Za konceptom We Care Centrum stoja skúsení zdravotnícki odborníci z oblasti neonatológie a pediatrie a certifikovaní inštruktori, ktorým záleží na tom, aby boli rodičia najväčšími odborníkmi pre svoje dieťa. Neexistuje jeden univerzálny postup, ktorý možno použiť pre spokojné prospievanie každého dieťaťa. Prostredníctvom našich služieb sa usilujeme rodičov podporiť, posilniť ich sebadôveru, ukázať im možnosti a konkrétne postupy k uspokojeniu potrieb svojho dieťaťa a k dosiahnutiu win-win situácie rodič-dieťa.

Lebo byť dobrým rodičom nie je veda, ale hľadanie tej správnej cesty.

Staráme sa o vaše bábätko aj o vás.

Alenka Ravaszová

zakladateľka a majiteľka We Care Centrum

Alenka sa narodila 7. mája 1976 v Bratislave a je matkou dvoch dcér (14 a 23 rokov). Je vyštudovaná zdravotná sestra so špecializáciou v odbore intenzívnej starostlivosti o novorodenca. Desať rokov pracovala v pôrodnici v Bratislave na novorodeneckom oddelení ako sestra a laktačná poradkyňa. V rámci komplexnej starostlivosti o bábätká sa venovala hlavne podpore mamičiek, pomoci s dojčením a handlingu.

Je držiteľkou certifikátu poradkyne pri dojčení, inštruktora baby masáží programu IAIM, inštruktora baby plávania a vaničkovania.

“Mojou túžbou je, aby boli všetky deti vychovávané s láskou a nežnosťou. Chcem pomáhať rodičom, aby pochopili, že vzájomná dôvera vo vzťahu dieťa – rodič a tiež dôvera rodiča v samého seba sú kľúčom k vytvoreniu krásneho, trvalého a plnohodnotného vzťahu. Láskavý dotyk masáže a baby plávanie sú skvelými cestami, ako dosiahnuť tento cieľ. Konkrétna pomoc s dojčením a sestra, ktorá vás naučí ako na to, vám poskytnú istotu a odborné zázemie k vytvoreniu čo najlepších podmienok na zvládnutie prvých dní a týždňov po pôrode ale aj neskôr. Ďakujeme za dôveru. Urobíme všetko pre to, aby sme to spolu zvládli.”

alena ravaszova
alena ravaszova

Alenka Ravaszová

zakladateľka a majiteľka We Care Centrum

Alenka sa narodila 7. mája 1976 v Bratislave a je matkou dvoch dcér (14 a 23 rokov). Je vyštudovaná zdravotná sestra so špecializáciou v odbore intenzívnej starostlivosti o novorodenca. Desať rokov pracovala v pôrodnici v Bratislave na novorodeneckom oddelení ako sestra a laktačná poradkyňa. V rámci komplexnej starostlivosti o bábätká sa venovala hlavne podpore mamičiek, pomoci s dojčením a handlingu.

Je držiteľkou certifikátu poradkyne pri dojčení, inštruktora baby masáží programu IAIM, inštruktora baby plávania a vaničkovania.

“Mojou túžbou je, aby boli všetky deti vychovávané s láskou a nežnosťou. Chcem pomáhať rodičom, aby pochopili, že vzájomná dôvera vo vzťahu dieťa – rodič a tiež dôvera rodiča v samého seba sú kľúčom k vytvoreniu krásneho, trvalého a plnohodnotného vzťahu. Láskavý dotyk masáže a baby plávanie sú skvelými cestami, ako dosiahnuť tento cieľ. Konkrétna pomoc s dojčením a sestra, ktorá vás naučí ako na to, vám poskytnú istotu a odborné zázemie k vytvoreniu čo najlepších podmienok na zvládnutie prvých dní a týždňov po pôrode ale aj neskôr. Ďakujeme za dôveru. Urobíme všetko pre to, aby sme to spolu zvládli.”

MUDr. Kamil Száz

garant We Care Centrum

Už v rokoch 1998-2003 pôsobil ako záchranár na oddelení Urgentnej medicíny v Nových Zámkoch. Predtým ako stredný zdravotnícky pracovník na Anesteziologicko resuscitačnom oddelení v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. V roku 2009 skončil štúdium Všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave. Do roku 2012 pracoval na I. DK DFNsP BA, kde sa venoval hlavne pacientom s nefrologickými ochoreniami, pomočovaniu u detí, dialyzovaným pacientom. Od roku 2009 pôsobí ako lekár na oddelení urgentného príjmu v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. V roku 2015 úspešne atestoval z pediatrie na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Momentálne v príprave na atestáciu z Urgentnej medicíny na SZU v Bratislave.

Je odborným garantom všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, konateľ a lekár pre www.mojapediatria.sk a tiež riaditeľ a spolumajiteľ rehabilitačného centra v Nových zámkoch a v Pezinku. V roku 2005 založil občianske združenie Societa a ako projektový manažér sa zapája do množstva projektov v rámci čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, Úradu vlády Slovenskej republiky.

“Počas svojej praxe sa často stretávam s nedostatkom informácií u prvorodičiek, ale aj u viacnásobných mamičiek. Chýba im pomoc s novorodencom a poradenstvo. Po príchode do domáceho prostredia často potrebujú konkrétnu pomoc s dojčením a uistenie, že v tom nie sú samé. Pohyb vo vode pod dohľadom špecialistov, masáže a dotyk ako taký zohráva nenahraditeľnú úlohu v správnom psychomotorickom vývoji detí.”

kamil szaz
kamil szaz

MUDr. Kamil Száz

garant We Care Centrum

Už v rokoch 1998-2003 pôsobil ako záchranár na oddelení Urgentnej medicíny v Nových Zámkoch. Predtým ako stredný zdravotnícky pracovník na Anesteziologicko resuscitačnom oddelení v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. V roku 2009 skončil štúdium Všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave. Do roku 2012 pracoval na I. DK DFNsP BA, kde sa venoval hlavne pacientom s nefrologickými ochoreniami, pomočovaniu u detí, dialyzovaným pacientom. Od roku 2009 pôsobí ako lekár na oddelení urgentného príjmu v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. V roku 2015 úspešne atestoval z pediatrie na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Momentálne v príprave na atestáciu z Urgentnej medicíny na SZU v Bratislave.

Je odborným garantom všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, konateľ a lekár pre www.mojapediatria.sk a tiež riaditeľ a spolumajiteľ rehabilitačného centra v Nových zámkoch a v Pezinku. V roku 2005 založil občianske združenie Societa a ako projektový manažér sa zapája do množstva projektov v rámci čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, Úradu vlády Slovenskej republiky.

“Počas svojej praxe sa často stretávam s nedostatkom informácií u prvorodičiek, ale aj u viacnásobných mamičiek. Chýba im pomoc s novorodencom a poradenstvo. Po príchode do domáceho prostredia často potrebujú konkrétnu pomoc s dojčením a uistenie, že v tom nie sú samé. Pohyb vo vode pod dohľadom špecialistov, masáže a dotyk ako taký zohráva nenahraditeľnú úlohu v správnom psychomotorickom vývoji detí.”

POSTARÁME SA
AJ O VAŠE BÁBÄTKO