Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Sledujte nás

Vyhľadať

baby masaze

Novorodenci a dojčatá do 1 roku

V detstve sa vytvára kvalitný základ motoriky, z ktorého deti čerpajú ako dospelí po celý život. Preto je veľmi dôležité postaviť tieto základy čo najlepšie. Pokiaľ vývoj v prvom roku života neprebieha správne, dieťa si vytvára chybné pohybové vzorce a predpoklad na zdravotné ťažkosti v dospelosti, ktoré sa zväčša začnú prejavovať už v predškolskom veku.

Správnu koordináciu dieťaťa doporučujeme skontrolovať po 6. týždni života. V prípade, že vaše dieťa má už po narodení diagnostikovaný problém – ihneď. Už v tomto období sa dajú jasne pomenovať odchýlky v psychomotorickom vývoji, ktoré vieme pozitívne ovplyvniť v relatívne krátkom čase. Pokiaľ sa v tomto období nezapoja svaly správne, ovplyvňuje to postavenie kĺbov, chybné svalové súhry a nesprávne napriamenie chrbtice. Nie je teda správne čakať, že sa odchýlky napravia samé. Naopak, čakaním nám beží cenný čas, kedy dokážeme vzniknutý problém odstrániť rýchlo a efektívne.

Čomu sa venujeme

– Prevencií a kontrole psychomotorického vývinu

– Inštruktáži a manipulácií s dieťaťom

– Režimovým opatreniam a stimulácií správneho vývoja

– Cielenou terapiou a Vojtovou metódou

– Masážam a vaničkovaniu

Ako to u nás prebieha

Fyzioterapeutka počas vstupnej konzultácie, ktorá trvá 50 minút, zisťuje úroveň psychomotorického vývoja dieťaťa. Dieťa je vyzlečené a motivované formou hry, aby ukázalo svoje schopnosti. Je vhodné, aby bolo dieťa najedené a malo so sebou obľúbenú hračku. Rodič je počas celého procesu vyšetrenia prítomný a zapájaný.

Následne fyzioterapeutka s rodičom preberie výsledky vyšetrenia. Vysvetlí, aké vzory správania dieťa ukazuje, aké by malo ukazovať a aké odchýlky sa vyskytujú. Na základe zistení stanoví fyzioterapeutka terapiu.

V niektorých prípadoch postačí úprava handlingu/manipulácie s dieťaťom, stimulácia formou hry a režimové opatrenia. V prípade, že je vhodné zaradiť Vojtovu metódu, rodič bude poučený o jej správnom vykonávaní. Rodičovi bude stanovený termín na hodinu fyzioterapie.

Psychomotorický vývoj je zložitý proces, ktorý zahŕňa rozvoj hrubej a jemnej motoriky, poznávacích, sociálnych, mentálnych a komunikačných zručností. Každé dieťa sa vyvíja individuálnym tempom, avšak existujú určité míľniky, ktoré by malo dosiahnuť v danom veku.

Fyzioterapeut môže pomôcť deťom s poruchami psychomotorického vývoja dosiahnuť ich plný potenciál. Vstupná konzultácia je dôležitým krokom pri diagnostike a stanovení terapie.

Benefitom je možnosť kontaktovať svoju fyzioterapeutku mailom, kde môžete poslať svoje dotazy, otázky, prípadne video a týmto sa uistiť o správnosti vášho cvičebného postupu.

Správna fyzioterapia rieši

predilekciu hlavičky

hypertonus

hypotonus

diastázu brušných svalov

umbilikálnu herniu

torticollis

asymetriu

vrodené deformity nôžok a iné

S čím vám vieme pomôcť

predstavuje popôrodné zranenia, ktoré sú sprevádzané poškodením mäkkých tkanív. Toto obmedzenie blokuje ideálny motorický vývin. U dieťaťa v oblasti krku a hlavy môžeme pozorovať opuch, či hematóm. Dieťa môže byť citlivejšie na dotyk v danej oblasti.

Centrálny nervový systém / CNS / ako hlavný riadiaci systém ľudského mozgu, má za úlohu riadiť polohu tela. Pri narušenom riadení hovoríme o CKP ako o stave, ktorý je menný a vyjadruje momentálny stav lability CNS vo vzťahu k vnútornému prostrediu.

Diastáza brušných svalov je stav, pri ktorom dochádza k oddeleniu alebo rozšíreniu svalových skupín v oblasti brušnej steny, najčastejšie sú to svaly rectus abdominis. Normálne tieto svaly tvoria pevnú stenu vpred brucha. Diastáza sa vyskytuje, keď tieto svaly divergujú, čím vytvárajú medzeru medzi nimi. Ak sa medzera zväčšuje, môže spôsobiť rôzne problémy, ako je oslabenie brucha, bolesť chrbta, problémy s držaním tela a iné.

Obvykle sa diastáza u novorodencov zlepšuje s časom, keď sa svaly zosilňujú a začínajú lepšie fungovať. Vo väčšine prípadov sa odporúča sledovanie a cvičenia na posilnenie svalového korzetu. Rodičia by mali byť však pozorní na akékoľvek ďalšie príznaky, ako je nadmerné vyčnievanie brušnej steny alebo neschopnosť novorodenca držať potravu. V týchto prípadoch je dôležité poradiť sa s pediatrom, aby sa vylúčili možné závažnejšie problémy.

Hypertonus u detí je stav, ktorý charakterizuje nadmerné napätie svalov, čo znamená, že svaly sú príliš stiahnuté alebo zatiahnuté. Tento stav môže ovplyvniť rôzne svalové skupiny v tele dieťaťa a môže mať rôzne príčiny.

Medzi možné príčiny hypertónie u detí patrí:

Neurologické poruchy: Neurologické poruchy ako napríklad detská mozgová obrna,

cerebrálna paréza (CP) alebo epilepsia môžu spôsobiť hypertóniu u detí. Tieto poruchy môžu ovplyvniť signály mozgu, ktoré kontrolujú svaly, vedúc k nadmernému napätiu.

Genetické faktory: Niektoré genetické poruchy môžu byť spojené s hypertóniou. Príkladom môže byť svalová dystrofia alebo niektoré dedičné neuromuskulárne poruchy.

Trauma alebo zranenia: Zranenia alebo traumy môžu spôsobiť nadmerné napätie svalov, najmä ak sú svaly postihnuté pri nehode alebo úraze.

Metabolické poruchy: Niektoré metabolické poruchy môžu mať za následok hypertóniu. Napríklad porucha látkovej výmeny alebo metabolické ochorenia.

Infekcie alebo zápalové procesy: Niektoré infekcie alebo zápalové procesy v tele môžu spôsobiť nadmerné napätie svalov.

Príznaky hypertónie u detí môžu zahŕňať zvýšenú tuhosť svalov, ťažkosti s pohybom, problémy s koordináciou pohybov, neschopnosť uvoľniť svaly a obmedzenú rozsah pohybu.

Liečba hypertónie u detí závisí od príčiny a závažnosti stavu. Môže zahŕňať fyzioterapiu, ktorá zameriava sa na uvoľnenie svalov a zlepšenie flexibility, farmakoterapiu, ortézy alebo iné terapeutické postupy. Je dôležité, aby sa deti s hypertóniou sledovali a liečili pod dohľadom kvalifikovaného pediatra alebo neurológa.

Hypotonus u detí je stav charakterizovaný nízkym svalovým tonusom alebo svalovou slabosťou. Tonus svalov sa týka ich prirodzenej schopnosti udržiavať určitý stupeň napätia alebo napnutia, aby podporili postoj a pohyby tela.

Príčiny hypotonie u detí môžu byť rôznorodé a zahŕňajú:

Neurologické poruchy: Hypotonus sa môže vyskytovať u detí s rôznymi neurologickými poruchami, ako sú napríklad cerebrálna obrna, svalová dystrofia, genetické poruchy, alebo poruchy vývoja mozgu.

Metabolické poruchy: Niektoré metabolické poruchy môžu spôsobiť hypotonus u detí, ako je napríklad hypotyreóza, ktorá vedie k nízkemu hladinám hormónov štítnej žľazy.

Systémové ochorenia: Niektoré systémové ochorenia, ako je napríklad Downov syndróm, môžu sprevádzať hypotonus.

Genetické faktory: V niektorých prípadoch môže byť hypotonus spôsobený genetickými faktormi.

Komplikácie počas tehotenstva alebo pôrodu: Hypotonus môže byť tiež výsledkom komplikácií počas tehotenstva alebo pôrodu, ako je napríklad nedostatok kyslíka.

Príznaky hypotonie u detí môžu zahŕňať oneskorený vývoj motorických schopností, ako je držanie hlavy, sedenie, plazenie alebo chôdza, výraznú svalovú slabosť, ťažkosti s kontrolou pohybov a problémy s rovnováhou. Liečba hypotonie u detí závisí od príčiny a závažnosti stavu. Môže zahŕňať fyzioterapiu, ktorá sa zameriava na posilnenie svalov a zlepšenie motorických schopností, rehabilitáciu,  farmakoterapiu alebo iné zákroky zamerané na zlepšenie funkcie svalov a motoriky. Je dôležité, aby sa deti s hypotonusom sledovali a liečili pod dohľadom kvalifikovaného pediatra alebo špecialistu.

Plexus brachialis je spleť nervových vlákien, ktoré vedú do hrudníka, ramena, predlaktia a ruky. Plexus brachialis je veľmi zraniteľný kvôli tomu, že je relatívne povrchovo uložený, blízko kostí a kvôli vzájomnej mobilite ramena a krku.

Okrem toho, že plexus brachialis môže byť poškodený trakciou, alebo rôznymi druhmi tráum, ďalšou skupinou sú popôrodné parézy brachiálneho plexu u novorodencov. Rizikovým faktorom je pôrodná hmotnosť a atypická poloha plodu.

Torticollis u novorodencov je stav, pri ktorom má novorodenec sklonenú alebo natočenú hlavičku do strany. Je to často spôsobené skrátením alebo kŕčom svalu na krku nazývaného sternocleidomastoideus (SCM). Tento stav môže byť dôsledkom rôznych faktorov, ako sú porodná trauma, abnormálne postavenie plodu v maternici alebo obmedzený priestor v maternici.

Torticollis môže spôsobovať bolesť a obmedzenú pohyblivosť krku. Príznaky môžu zahŕňať nakláňanie hlavy na jednu stranu, ťažkosti s otočením hlavy na opačnú stranu, bolesť v krku alebo napätie svalov krku.

Liečba môže zahŕňať fyzioterapiu, naťahovanie svalov krku, cvičenia na posilnenie svalov, masáže a iné terapeutické postupy, aby sa zlepšila pohyblivosť a postavenie krku. Je dôležité, aby bola liečba individuálne prispôsobená potrebám konkrétného dieťaťa a vykonávaná pod dohľadom lekára alebo fyzioterapeuta. Taktiež je odporúčané začať liečbu čo najskôr, aby sa zabránilo komplikáciám a dosiahla sa lepšia prognóza.

Deformity chodidiel u detí sú rôznorodé problémy alebo abnormality, ktoré ovplyvňujú tvar alebo štruktúru nôh. Tieto deformity môžu byť vrodené alebo sa môžu vyvinúť v priebehu rastu a vývoja dieťaťa. Existuje niekoľko bežných deformít chodidiel u detí:

Pes equinovarus (klubová noha): Ide o deformitu charakterizovanú zákrutou dolnej časti nohy smerom k vnútornej strane a súčasne sú špičky prstov obrátené smerom dovnútra.

Pes planus (plochá noha): Pri tejto deformite je lýtkový sval (m. gastrocnemius) slabý, čo vedie k zníženiu oblúka nohy a kladeniu celého chodidla na zem.

Pes cavus (holá noha): Je to stav, pri ktorom je oblúk nohy príliš vysoký. To môže spôsobiť nadmerné tlaky a bolesti v niektorých oblastiach chodidla.

Valgusová alebo varusová deformita: Valgusová deformita je charakterizovaná vychýlením dolnej časti nohy smerom k vonkajšej strane, zatiaľ čo varusová deformita je opačná, smeruje dolná časť nohy k vnútornej strane.

Metatarzálne deformity: Ide o deformity, ktoré ovplyvňujú kosti medzi pätkou a prstami, ako napríklad halux valgus (pálčivý palec), kde sa palec odchyľuje smerom k ostatným prstom.

Príčiny deformít chodidiel u detí môžu byť genetické, vrodené alebo získané počas rastu a vývoja. Ďalšie faktory, ako sú nedostatočná podpora chodidiel, nesprávna obuv, alebo určité ochorenia, môžu tiež prispieť k vzniku deformít.

Liečba deformít chodidiel u detí závisí od konkrétnej deformity, jej príčiny a závažnosti. Môže zahŕňať fyzioterapiu, ortopedickú obuv, vložky do topánok, nosenie ortéz, alebo v niektorých prípadoch chirurgické zákroky. Je dôležité, aby sa každý prípad individuálne posudzoval a liečil pod dohľadom kvalifikovaného lekára alebo ortopéda.

Čo to je Vojtova metóda ?

Je to metóda reflexnej lokomócie, ktorú objavil MUDr. Václav Vojta. Metóda je založená na skutočnosti, že človek má vo svojom centrálnom nervovom systéme zakódované vrodené pohybové vzorce. Tlakom na špecifické body sa dá telo k jednotlivým pohybom stimulovať, aktivuje sa bránica, brušné svaly, upravuje sa tepová a dychová frekvencia, stimulujú sa nervové centrá a dochádza k zvyšovaniu mentálnej aktivity.

Pôvodne bola určená deťom, ale môžeme ju použiť aj pri liečbe dospelých. Najlepšie výsledky sú dosahované u detí v rannom detskom veku a sú trvalé.

Prečo dieťa počas Vojtovej metódy plače?

Je celkom bežné, že deti počas tejto metódy plačú. Plač je pre detičky prostriedkom sebavyjadrenia a reakciou na novú alebo nepohodlnú situáciu. Preto je u nás rešpektovaný a príjmaný.

Vo We Care kombinujeme Vojtovu metódu s masážami a vaničkovaním. Učime rodičov ako pracovať s dieťatkom na báze dôvery a hravou formou. Nezriedka sa plač u detí zmierňuje alebo úplne vymizne.

Čo u nás fyzioterapeut sleduje

– Spontánnu hybnosť dieťaťa, hodnotí jeho kvalitu a kvantitu

– Ako sa dieťatko chová, ako komunikuje s rodičmi a okolím

– Aké motorické míľniky dieťa zvláda vzhľadom k svojmu veku a v akej kvalite

Cielená fyzioterapia zahŕňa aj orofaciálnu stimuláciu. Orofaciálna stimulácia predstavuje súbor pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana. Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier, poruchy mimiky.

Prostredníctvom aktivácie svalov je možné docieliť pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, prehĺtaníhltaní, pití a postupne aj v reči. Orofaciálnu stimuláciu alebo orofaciálnu masáž môže po nácviku robiť aj rodič dieťaťa.

Osobitnú starostlivosť venujeme tým najzraniteľňejším,
predčasne narodeným deťom.

POSTARÁME SA
AJ O VAŠE BÁBÄTKO