Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Sledujte nás

Vyhľadať

Image Alt

Vek 13 – 18 rokov

fyzioterapia a rehabilitácia

V období dospievania deti prechádzajú rýchlym fyzickým aj hormonálnym vývojom. Adolescenti môžu pociťovať bolesti spojené s rastom, športové zranenia a iné muskuloskeletálne problémy. Fyzioterapia môže byť kľúčová v prevencii zranení, posilňovaní a zlepšovaní flexibility.

 

S čím vám vieme pomôcť

Centrálny nervový systém / CNS / ako hlavný riadiaci systém ľudského mozgu, má za úlohu riadiť polohu tela. Pri narušenom riadení hovoríme o CKP ako o stave, ktorý je menný a vyjadruje momentálny stav lability CNS vo vzťahu k vnútornému prostrediu.

Vyznačuje sa abnormálnym vývinom bedrového kĺbu v rannom detstve. Má viacero stupňov až po dislokáciu. Predstavuje poruchu nie len acetabula / jamky bedrového kĺbu /, ale aj proximálnej časti femura / časť stehennej kosti bližšie k jamke /, či kĺbového puzdra. Tento abnormálny vývin vývin má vplyv na svalovú koordinačnú činnosť dieťaťa.

Chybné držanie tela alebo nesprávne držanie tela u detí je stav, pri ktorom má dieťa nevhodné a nezdravé postavenie tela, čo môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a pohybový aparát.

Prejavuje sa nesprávnym postavením ramien, predsunutým držaním hlavy, odstávajúcimi lopatkami a oslabeným brušným svalstvom. Tento stav môže byť spôsobený rôznymi faktormi, ako sú nedostatok fyzickej aktivity, slabé svaly, dlhodobé sedavé správanie, nesprávne sedenie alebo státie, genetické faktory, nesprávne držanie hlavy alebo ramien, a podobne.

Nesprávne držanie tela môže byť sprevádzané bolesťou, napätím svalov, únavou a obmedzenou pohyblivosťou. Je dôležité venovať pozornosť týmto prejavom a v prípade potreby konzultovať s odborníkom alebo fyzioterapeutom, aby sa vyhli závažnejším problémom so zdravím a pohyblivosťou.

Skolióza je stav, ktorý charakterizuje abnormálna laterálna (boková) krivka chrbtice. Normálne by mala chrbtica byť pri pohľade zozadu rovná, ale u osôb s skoliózou sa často pozoruje zakrivenie, ktoré môže mať rôzne formy a závažnosti. Skolióza môže byť zistená u ľudí v akejkoľvek vekovej skupine, ale najčastejšie sa objavuje počas rastu, obvykle medzi 10 a 15 rokom života. Skoliotické držanie tela je jedným z vizuálnych prejavov skoliózy. Pri tejto podobe držania tela môže byť chrbtica naklonená alebo sklonená do jednej strany, čím sa narušuje rovnováha a symetria tela. Osoba s skoliotickým držaním tela môže mať asymetrickú polohu ramien, bedrov, lopatiek a panvy. Tento stav môže mať vplyv na postavu a pohybové schopnosti jednotlivca a môže spôsobiť aj ďalšie problémy, ako sú bolesti chrbta alebo svalové dysbalancie.

Liečba skoliózy a skoliotického držania tela sa zvyčajne zameriava na udržanie alebo obnovenie rovnováhy a funkčnosti chrbtice a svalového systému. To môže zahŕňať fyzioterapiu, cvičenie, ortopedickú terapiu, nosenie korzetu alebo v niektorých prípadoch chirurgické zákroky, ak je skolióza výrazná a progresívna.

Ploché nohy sú stav charakterizovaný stratením alebo znížením oblúka chodidla, čo vedie k dotyku celej plochy nohy s podložkou, keď stojíte. Normálne by malo chodidlo mať oblý tvar, čo poskytuje pružnosť a podporu pri chôdzi a státí. U ľudí s plochými nohami je tento oblúk buď znížený alebo úplne chýba. Plochonožie môže byť príčinou rôznych problémov, ako sú bolesť v nohách, členkoch alebo kolenách, nadváha, únava pri státí alebo chôdzi, ako aj ďalšie problémy s držaním tela.

Liečba plochých nôh závisí od závažnosti stavu a prípadných príznakov. Môže zahŕňať použitie ortopedických vložiek do topánok, cvičenie na posilnenie svalov nohy, nosenie vhodnej obuvi a v niektorých prípadoch aj chirurgické zákroky, najmä ak je stav veľmi závažný alebo sprevádzaný výraznými príznakmi. Je dôležitá konzultácia s lekárom alebo špecialistom na ortopédiu, aby sa určilo najvhodnejšie riešenie pre každého jednotlivca.

Špičkovanie je stav, keď sa predná časť chodidla otáča smerom von, čo spôsobuje, že dieťa chodí na prstoch namiesto celého chodidla. Chôdza po špičkách u detí môže byť príčinou obáv, pretože môže súvisieť s rôznymi faktormi a podmienkami.

Medzi možné príčiny špičkovania u detí patria:

Špičkovanie ako normálny vývojový stav: U malých detí môže byť špičkovanie normálnym

vývojovým štádiom, ktoré sa môže časom spontánne zlepšiť, keď sa vyvinie lepšia kontrola a sila svalov. Neurologické poruchy: Špičkovanie môže byť príznakom niektorých neurologických porúch alebo vývojových porúch, ako sú napríklad svalové dysbalancie, detská obrna, svalová dystrofia alebo autizmus. Ortopedické problémy: Niektoré ortopedické problémy, ako sú ploché nohy alebo problémy s chodidlami, môžu spôsobiť špičkovanie.

Je dôležité, aby sa špičkovanie u detí dôkladne vyšetrilo, aby sa identifikovala príčina a vyhodnotili potenciálne dôsledky. Liečba sa môže líšiť v závislosti od príčiny a závažnosti stavu. To môže zahŕňať fyzioterapiu, ortopedické zásahy, nosenie vhodnej obuvi alebo iné terapeutické intervencie. V prípade akýchkoľvek obáv o vývoj alebo zdravie dieťaťa je vždy dôležité konzultovať s lekárom alebo špecialistom.

Diastáza brušných svalov je stav, pri ktorom dochádza k oddeleniu alebo rozšíreniu svalových skupín v oblasti brušnej steny, najčastejšie sú to svaly rectus abdominis. Normálne tieto svaly tvoria pevnú stenu vpred brucha. Diastáza sa vyskytuje, keď tieto svaly divergujú, čím vytvárajú medzeru medzi nimi. Ak sa medzera zväčšuje, môže spôsobiť rôzne problémy, ako je oslabenie brucha, bolesť chrbta, problémy s držaním tela a iné.

Obvykle sa diastáza u novorodencov zlepšuje s časom, keď sa svaly zosilňujú a začínajú lepšie fungovať. Vo väčšine prípadov sa odporúča sledovanie a cvičenia na posilnenie svalového korzetu. Rodičia by mali byť však pozorní na akékoľvek ďalšie príznaky, ako je nadmerné vyčnievanie brušnej steny alebo neschopnosť novorodenca držať potravu. V týchto prípadoch je dôležité poradiť sa s pediatrom, aby sa vylúčili možné závažnejšie problémy.

Deformity chodidiel u detí sú rôznorodé problémy alebo abnormality, ktoré ovplyvňujú tvar alebo štruktúru nôh. Tieto deformity môžu byť vrodené alebo sa môžu vyvinúť v priebehu rastu a vývoja dieťaťa. Existuje niekoľko bežných deformít chodidiel u detí:

 Pes equinovarus (klubová noha): Ide o deformitu charakterizovanú zákrutou dolnej časti nohy smerom k vnútornej strane a súčasne sú špičky prstov obrátené smerom dovnútra.

Pes planus (plochá noha): Pri tejto deformite je lýtkový sval (m. gastrocnemius) slabý, čo vedie k zníženiu oblúka nohy a kladeniu celého chodidla na zem.

Pes cavus (holá noha): Je to stav, pri ktorom je oblúk nohy príliš vysoký. To môže spôsobiť nadmerné tlaky a bolesti v niektorých oblastiach chodidla.

Valgusová alebo varusová deformita: Valgusová deformita je charakterizovaná vychýlením dolnej časti nohy smerom k vonkajšej strane, zatiaľ čo varusová deformita je opačná, smeruje dolná časť nohy k vnútornej strane.

Metatarzálne deformity: Ide o deformity, ktoré ovplyvňujú kosti medzi pätkou a prstami, ako napríklad halux valgus (pálčivý palec), kde sa palec odchyľuje smerom k ostatným prstom.

Príčiny deformít chodidiel u detí môžu byť genetické, vrodené alebo získané počas rastu a vývoja. Ďalšie faktory, ako sú nedostatočná podpora chodidiel, nesprávna obuv, alebo určité ochorenia, môžu tiež prispieť k vzniku deformít.

Liečba deformít chodidiel u detí závisí od konkrétnej deformity, jej príčiny a závažnosti. Môže zahŕňať fyzioterapiu, ortopedickú obuv, vložky do topánok, nosenie ortéz, alebo v niektorých prípadoch chirurgické zákroky. Je dôležité, aby sa každý prípad individuálne posudzoval a liečil pod dohľadom kvalifikovaného lekára alebo ortopéda.

Hypertonus u detí je stav, ktorý charakterizuje nadmerné napätie svalov, čo znamená, že svaly sú príliš stiahnuté alebo zatiahnuté. Tento stav môže ovplyvniť rôzne svalové skupiny v tele dieťaťa a môže mať rôzne príčiny.

Medzi možné príčiny hypertónie u detí patrí:

Neurologické poruchy: Neurologické poruchy ako napríklad detská mozgová obrna,

cerebrálna paréza (CP) alebo epilepsia môžu spôsobiť hypertóniu u detí. Tieto poruchy môžu ovplyvniť signály mozgu, ktoré kontrolujú svaly, vedúc k nadmernému napätiu.

Genetické faktory: Niektoré genetické poruchy môžu byť spojené s hypertóniou. Príkladom môže byť svalová dystrofia alebo niektoré dedičné neuromuskulárne poruchy.

Trauma alebo zranenia: Zranenia alebo traumy môžu spôsobiť nadmerné napätie svalov, najmä ak sú svaly postihnuté pri nehode alebo úraze.

Metabolické poruchy: Niektoré metabolické poruchy môžu mať za následok hypertóniu. Napríklad porucha látkovej výmeny alebo metabolické ochorenia.

Infekcie alebo zápalové procesy: Niektoré infekcie alebo zápalové procesy v tele môžu spôsobiť nadmerné napätie svalov.

Príznaky hypertónie u detí môžu zahŕňať zvýšenú tuhosť svalov, ťažkosti s pohybom, problémy s koordináciou pohybov, neschopnosť uvoľniť svaly a obmedzenú rozsah pohybu.

Liečba hypertónie u detí závisí od príčiny a závažnosti stavu. Môže zahŕňať fyzioterapiu, ktorá zameriava sa na uvoľnenie svalov a zlepšenie flexibility, farmakoterapiu, ortézy alebo iné terapeutické postupy. Je dôležité, aby sa deti s hypertóniou sledovali a liečili pod dohľadom kvalifikovaného pediatra alebo neurológa.

Hypotonus u detí je stav charakterizovaný nízkym svalovým tonusom alebo svalovou slabosťou. Tonus svalov sa týka ich prirodzenej schopnosti udržiavať určitý stupeň napätia alebo napnutia, aby podporili postoj a pohyby tela.

Príčiny hypotonie u detí môžu byť rôznorodé a zahŕňajú:

Neurologické poruchy: Hypotonus sa môže vyskytovať u detí s rôznymi neurologickými poruchami, ako sú napríklad cerebrálna obrna, svalová dystrofia, genetické poruchy, alebo poruchy vývoja mozgu.

Metabolické poruchy: Niektoré metabolické poruchy môžu spôsobiť hypotonus u detí, ako je napríklad hypotyreóza, ktorá vedie k nízkemu hladinám hormónov štítnej žľazy.

Systémové ochorenia: Niektoré systémové ochorenia, ako je napríklad Downov syndróm, môžu sprevádzať hypotonus.

Genetické faktory: V niektorých prípadoch môže byť hypotonus spôsobený genetickými faktormi.

Komplikácie počas tehotenstva alebo pôrodu: Hypotonus môže byť tiež výsledkom komplikácií počas tehotenstva alebo pôrodu, ako je napríklad nedostatok kyslíka.

Príznaky hypotonie u detí môžu zahŕňať oneskorený vývoj motorických schopností, ako je držanie hlavy, sedenie, plazenie alebo chôdza, výraznú svalovú slabosť, ťažkosti s kontrolou pohybov a problémy s rovnováhou. Liečba hypotonie u detí závisí od príčiny a závažnosti stavu. Môže zahŕňať fyzioterapiu, ktorá sa zameriava na posilnenie svalov a zlepšenie motorických schopností, rehabilitáciu,  farmakoterapiu alebo iné zákroky zamerané na zlepšenie funkcie svalov a motoriky. Je dôležité, aby sa deti s hypotonusom sledovali a liečili pod dohľadom kvalifikovaného pediatra alebo špecialistu.

Vyšetrenie a diagnostika chodidla

Zdravé nôžky sú základom správneho držania tela. Ak chodidlo nefunguje správne, neplní svoju funkciu. To môže neskôr viesť k opotrebovaniu kĺbov, bolestiam chodidiel, bedier, chrbtice a k bolestiam hlavy až k migréne. Diagnostika chodidla je komplexná, pretože ploché nohy sú často spojené s oslabeným brušným svalstvom, asymetriou či svalovým napätím.

 To, ako detská nôžka vyzerá je ovplyvnené z veľkej časti psychomotorickým vývinom dieťaťa v 1. roku života.

 Na diagnostiku používame prístroj Podoskop. Vďaka zrkadlu a podsvieteniu ukáže, ako vyzerá priečna a pozdĺžna klenba a aj to, ako je chodidlo zaťažované. Ukážeme si hravé cvičenia a stimuláciu, doporučíme vhodnú obuv alebo špeciálne vložky na mieru.

POSTARÁME SA
AJ O VAŠE DIEŤA